Ne Kadar Yaşıyoruz
  • Prof. Dr. Turgut Göksoy
  • 2357
Ne Kadar Yaşıyoruz

Ülkemizde 2001’de nüfus artış hızı binde 15, 0-14 yaştakilerin genel nüfusa oranı %30, 65 yaş üstündekilerin oranı ise %6 civarındaydı. Bugün, 60 yaş üzeri kesimin genel nüfusa oranı %8.7 iken 2050 yılında bunun %23 düzeyinde olacağı tahmin ediliyor. Nispeten genç nüfusa sahip olan ülkemizin ileride yaşlanacağını şimdiden öngörmek gerekir. 
 

     Yaşanan krizlere rağmen Türk insanının ömrü son 50 yılda yaklaşık 20 yıl uzadığı görülüyor. 1960-65 yıllarında ortalama ömür 49.9 iken günümüzde 69.5 olmuştur. Bir başka deyişle her yıl ortalama 6 ay, ömrün uzadığı söylenebilir. Kadınların, erkeklere kıyasla ömrü bu yıllarda 4.09’dan 4.66’ya yükseldi.

TÜRKİYE’ DE ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ 
• Kadınlarda 71.8 
• Erkeklerde 67.1 
• Ortalama 69.5

ERKEKLER DAHA AZ YAŞIYOR.

Tüm istatistikler kadınların erkeklerden yaklaşık 4-6 yıl daha uzun yaşadığını ortaya koyuyor. Buna paralel olarak en uzun yaşayanların adası olan Japonya'daki Okinawa adasındaki yaşlıların % 86’sını kadınlar oluşturuyor. 
Erkeklerin ömürlerinin kısa olmasının nedeni olarak kadınlara kıyasla daha sert yaşam koşullarıyla uğraşmaları, aşırı alkol, sigara tüketimleri ve aktif hayat tarzları olarak gösterilmektedir. 


ÇALIŞAN KADININ ÖMRÜ KISALIYOR
     Gelişmiş ülkelerin kadınları genlerinde erkeklerden daha fazla yaşama gücü olmalarına rağmen bu şanslarını kullanamamaktadır. Yapılan araştırmalar 20’ nci yüzyılda gelişmiş ülkelerde kadınların sahip olduğu bu özgürlüklerin ve rekabete dayalı zorlu mesleklerinin stresoluşturduğunu ve bunun da kadın ömrünü kısalttığını ortaya koydu.  
     Günümüz kadınları gerek iş yaşamında gerekse özel hayatlarında geçmiş kuşaklara göre daha hızlı yaşıyor ve daha erken hayata veda ediyor. Elde edilen özgürlüklerin yol açtığı stres, sigara ve alkolkullanımını attırmakta buda ömrü kısaltıcı bir etkiye yol açmaktadır. 
     Günümüzde kadınların erkeklere göre daha fazla yaşadığını öne süren bir araştırmada, 21’inci yüzyılın sonuna kadar bu kez erkeğin ortalama ömür açısından kadını geçeceği tahmininde bulunuluyor. 
     Kadın ömründeki kısalma olgusunun bu şekilde sürmesi halinde kadın ve erkeğin ortalama ömürlerinin bir noktada eşitleneceğini, daha sonra da erkeğin ortalama ömrü konusunda kadını geçebileceği öngörülüyor. 20 yıl önce Avrupa’lı kadınların %9’ u alkol tüketirken, bu oran günümüzde iki katına çıkmış ve kadın sağlığını ciddi derece tehdit etmeyi başlamıştır.