Bel Ağrısı Nedenleri
  • Prof. Dr. Turgut Göksoy
  • 2171
Bel Ağrısı Nedenleri

Belde ağrı nedeni olarak 2 farklı grup dikkati çeker.
 

     Bel ağrıları ya omurga kaynaklı ya da omurga dışı nedenlerle ortaya çıkar. Omurga nedenli olanlar %90 sıklıkta görülür. Omurga dışı olanlar azınlıktadır (% 10). Bel fıtığı omurga kaynaklı olan grubun içerisinde yer almaktadır.  Bunun gibi omurga arasındaki disk sorunlarına bağlı olan "mekanik tipteki bel ağrıları" nispeten daha az oranda görülür.  
     Bu oran omurgasal sebepler içinde ancak % 20'yi bulmaktadır. En sık rastlanılan bel ağrısı nedenleri adale kaynaklı bel ağrılarıdır. Bunu diğerleri izler. Şimdi bel ağrısına yol açan her türlü nedeni ayrıntılarıyla inceleyeceğiz.