Vertigoyla ilgili Branşlar
  • Prof. Dr. Turgut Göksoy
  • 1901
Vertigoyla ilgili Branşlar

Şiddetli baş dönmesi geçiren hastalar o anda konuyla ilgili olsun olmasın acilen bir doktor arayışındadır. 

İLGİLİ UZMANLIK DALLARI 

Aniden başlayan şiddetli baş dönmesi olan vertigolu hastalar çok farklı branşlarda çalışan uzman doktorlara başvurmaktadırlar. Acil servise, siddetli baş dönmesi krizi ile gelen bir hastayı  muayene eden acil hekim olayın nedenine inecek bir yaklaşımı o an için gösteremez. 
O anda veya daha sonraki günde genellikle nöroloji veya beyin-sinir cerrahisi uzmanının konsültasyonu talep edilir. Onların muayenesinde de olayı izah edecek ve acil girişimi gerektirecek hiçbir şey bulunmayabilir. 
Psikiyatri doktorları vertigo krizi sırasında hastayı görmüşlerse belki panik atak tanısı bile koyabilir. 
 
Dahiliye uzmanları bu baş dönmesinin tek nedeninin  tansiyon düşme veya çıkmasına bağlı olabileceği inancındadırlar. Tansiyon düşüklüğü aslında bu hastaların neredeyse hepsinde vardır. Fakat baş dönmesi krizlerinde yapılan tedaviyle tansiyon normale getirilse bile baş dönmesinin kaybolmaması hekim ve hastada yeniden telaşın başlamasına yol açar. 
Olayla ilgilenebilecek diğer bir branş ise Kulak Burun Boğaz uzmanlarıdır. 
Baş dönmesi nedenlerinin yaklaşık yarısının boyun kaynaklı veya yaşlılığa bağlı olması durumu konuyla ilgilenecek bir diğer branşı daha öne çıkarır. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanlık Alanı.