Baş Dönmesi Nedenleri
  • Prof. Dr. Turgut Göksoy
  • 1947
Baş Dönmesi Nedenleri

Baş dönmelerinin yarısından fazlası boyun omurga veya adalesi kaynaklıdır.

Omurga nedenli vertigolarda fizik tedavi yöntemleri ile oldukça başarılı sonuçlar elde edilebilir.  Diğer bir baş dönmesi nedeni migren yani yarım baş ağrısıyla alakalı olabilir. 
O ana kadar hiç baş ağrısı geçirmeyen bir kişi şiddetli hem baş ağrısı hem de ani ortaya çıkan baş dönmesiyle hekime başvurabilir. Hasta sorgulandığında anne tarafından yakınlarında yıllardan beri süregelen migren atakları olduğu ortaya çıkması hastalığın kalıtsal yapısı olduğunun işareti olabilir. 
Baş dönmesinin başlıca iki nedeni vardır. 
Beyinsel ve çevresel neden. 
Çevresel nedenler tüm baş dönmelerinin dörtte üçünden fazlasını oluşturur. Beyin dışındaki diğer organlardan kaynaklanan baş dönmeleri bu gruptandır.