Ozon ve Manyetik Alan
  • Prof. Dr. Turgut Göksoy
  • 1775
Ozon ve Manyetik Alan

Ozon ve Manyetik Alan 
 

DESTEK TEDAVİLER Ozon ve magnetik alan uygulamaları özellikle çağdaş nedenlerle gelişmiş baş dönmelerinde önemli yararlar sağlamaktadır. Ozon ve magnet terapinin hangi şartlarda ve nasıl yapıldığı ilgili bölümlerde ayrıntılarıyla verilmiştir. 


Ozon aktif oksijen moleküller içeren ozon gazı kullanılarak yapılan iyileştirici tedavilerdir. Ozon bu aktif özelliğini üç oksijen atomundan oluşan bir kimyasal yapı oluşturarak sağlamaktadır. (02 + 0 = 03 )