Ozonun Etki Mekanizması
  • Prof. Dr. Turgut Göksoy
  • 2338
Ozonun Etki Mekanizması

Ozon , bulunduğu yerde süratli değişiklikler yapar. Bağışıklığı artırır (immunmodülatör) ,damarları açar (vasomodülatör) ve hücresel dengeyi düzenler. Bir yandan hücre çoğalmasını hızlandırır. 
 

Diğer yandan kanın oksijen taşınmasını arttırır.Kan pıhtılaşmasında azalma yapar. Yaşamsal görevi olan bütün biyolojik koruyucuları ve enzimlerin üretimini aktive eder. 
    Akciğerler havadaki oksijeni (kimyasal açılımı O2 ) solunum yoluyla alırlar. Oksijen, her hücrenin yaşaması için olmazsa olmaz bir maddedir. Yaşayan her vücut hatta hücre için dahi oksijensiz bir durum düşünülemez. Eğer beyin sadece birkaç dakika kadar bile oksijensiz kaldığında vücudun fonksiyonlarının bazen bir daha geri gelmemek kaydıyla bozulduğunu hatta durduğunu söyleyebiliriz. 

Ozon oksijenin özel ve yoğun olan bir formudur. Kimyasal olarak oksijende 2 atom varken ozonda 3 atom söz konusudur. Ozon gazının normal oda sıcaklığında 30 dakikada parçalanırken, kana verildiğinde 2-3 birkaç saniyede tek ve çift atomlu oksijen olarak bölünmektedir. İki atomlu oksijeni alyuvarlar hemen emmektedirler. Ozon gazının alyuvarlar üzerine inanılmaz bir çekim gücü vardır. Çoğu kez metal paralar gibi birbirine yapışık hareket eden alyuvarlar, ozon gazıyla karşılaşınca hemen ayrılır şekil değiştirir ve düzenli sıralar halinde daha hızlı hareket etmeye başlarlar. Ayrıca yüzeyleri daha da genişlediğinden fazla miktarda oksijen alan alyuvarlar, vücudun ihtiyacı olan bölgeye hızla ulaşabilmektedirler. Örneğin ;ozon gazıyla oksijen oranı ve hızları artan alyuvarlar, nerede sorun varsa , o hastalıklı dokulara ulaşıp vücudun kendi kendini tamir kapasitesini hızlandırmaktadır. 

   Ozon ile aktive olan hücreler sadece alyuvarlar değil ayrıca vücudun savunma hücreleri olan akyuvarlardır. Bu nedenle dışarıdan verilen ekstra ve yan tesirleri olabilecek diğer tedavilerden farklı olarak ozonun ,vücudun kendi dinamiklerini harekete geçiren doğal bir tedavi yöntemi olduğunu kabul etmek gerekir.

DEZENFEKTAN ÖZELLİĞİ

Zonun Kullanıldığı Diğer Alanlar 

Çok güçlü okside etme ve etkili dezenfekte etme özelliği sayesinde, dünya çapında içme suyu sağlayan arıtma tesislerinde mikrop öldürücü olarak kullanılır. 
Bakteri,virüs,mantar,küflerin yanı sıra amonyak,sülfür ve nitrojen bileşiklerini de kısa zamanda yok eder. Ozon klordan 3125 kat daha hızlı ve % 50 daha fazla etkili, dezenfektandır.