Akciğer Hastalıkları
  • Prof. Dr. Turgut Göksoy
  • 1979
Akciğer Hastalıkları

Akciğer hastalıklarında OZON TEDAVİSİ Hava ve çevre kirliliği ve sigara kullanılması, akciğer hastalıklarını tırmandırmaktadır. KOAH ( Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ‘ nın baş harfleri) buna örnektir ve günümüzde bu hastalık inanılmaz sayıda kişinin sorunudur. 
 

Ayrıca göğüs kafesinin genişlemesi olan amfizem ve bronşların krizler halinde daralarak nefes darlığı çekilmesine yol açan astım da ozon tedavisi gereksinimi olan hastalıklardır. 
Astımlı hastaların da ozon tedavisinden sonra rahat nefes alıp aktif yaşamlarına kısa zamanda geri dönmeleri mümkün olabilmektedir. Ozon, bu amaçla cilt altına, damardan hatta soluma yoluyla da verilebilmektedir. 

Akciğer tüberkülozu ekonomik ve sosyal sorunların ağırlaştığı durumlarda hortlayan bir hastalık olup yine klasik tedavi yöntemlerine ek olarak bu hastalıkta da tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak ozon önerilebilir .