Fibromiyalji ve Ozon
  • Prof. Dr. Turgut Göksoy
  • 2160
Fibromiyalji ve Ozon

Fibromiyalji’de OZON TERAPİ Yoğun adale ağrıları ,yorgunluk ,uyku bozuklukları ile seyreden ve çok yaygın rastlanan bir hastalıktır. 
 

Amerikan verileri milyonlarca Amerikalının bu hastalığa tutulmuş olduğunu göstermektedir. Hatta bazı Amerikalı araştırmacılar bunun 10 milyona ulaştığını bildirmektedirler. ABD’ de ayaktan başvuran dahiliye hastalarının % 5.,7’ de, romatizma polikliniklerinde ise % 10’ dan fazla kişide bu hastalığa rastlanır. FM, Amerika’ da romatizmal hastalıklar içerisinde osteoartroz ve romatoid artritden sonra en sık görülen 3 hastalıktır. En çok doğurganlık çağındaki veya çalışma hayatındaki kadınlarda görülmesine rağmen çocuktan yaşlıya her yaşta hatta erkeklerde bile bu hastalık görülebilir. 10 kadına karşılık 1 erkek yakalanır. Etnik yatkınlığı yoktur. Amerika’ daki bu orandan esinlenerek ülkemizde genel nüfusun % 2’ sinde bir başka deyişle Türkiye’ de 1.3 milyon insanda bu hastalık var diyebiliriz. 

Bu kadar sık rastlanan fibromiyalji hastalarında çok kez enerjilerinin azaldığı ve uzun süreli iş yapma kapasitelerinin azaldığı gözlenir. 
Hastalığın nedenlerinden biri olarak hücre seviyesinde yeterli oksijenlenmenin yapılamadığı söylenebilir. Adale spazmları hastaları bıktıracak kadar şiddetlidir. Olay sadece adalede değil neredeyse tüm vücuttadır. Yapılan tetkiklerde bunu izah edecek hiçbir değişiklik yoktur. Hastanın yaşam kalitesi ileri derecede bozulmuştur.