Tedavi Yöntemleri
  • Prof. Dr. Turgut Göksoy
  • 1714
Tedavi Yöntemleri

FİBROMİYALJİDE TEDAVİ İşte bu hastalara tedavi olarak egzersiz, hücreleri aktive edecek manyetik alan uygulamaları, bazı ilaçlar önerilmektedir. 

Doğru soluk alma verme sanatı olan yoga gibi çeşitli meditasyonların yanı sıra özellikle ozon tedavisinin de önemli yararları olmaktadır. 

Tedavi yöntemi olarak , fibromiyaljide hassas ağrılı özel noktalar içerisineenjeksiyonlaryapılması, manyetik alan uygulaması,bazı spesifik ilaçlar, kaplıca ve  güneşlenme tedavileri önerilmektedir.

OZON UYGULAMASI  : Bunun için damardan alınan kana ozon –oksijen karışımı verildikten sonra tekrar aynı kanın hastalara geri verilmesi söz konusudur. Bunun dışında lokal ozon enjeksiyonu gibi tercihler tedaviyi yapan hekimin kararına bağlıdır. 
Sonuçta diğer tedavi yöntemlerinin yanı sıra yapılacak ozon tedavisi de fibromiyalji hastalarında belirgin düzelmelere yol açmaktadır.