Ozon ve Anti-Aging
  • Prof. Dr. Turgut Göksoy
  • 1731
Ozon ve Anti-Aging

OZON VE ANTİ-AGİNG Bilim adamlarının gençliği korumanın sırrını keşfetmek için uzun yıllardır yaptıkları yoğun araştırmalar sonucu son dönemlerde yeni bir yöntem ortaya çıktı. “ Anti-Aging “ Bir başka deyişle “ geriye yaşlanma “. Bu yöntemin hedefi, uzun yıllar gençliğinizi korumak ve dinç kalmayı sağlamak! Büyüme ve gelişme tamamlandığı ergenlik çağından sonra doku veya organların yıpranmaya başlar. 
 

İnsanlarda 3 çeşit yaş vardır. 
• 1- Kronolojik yaş 
• 2- Biyolojik yaş 
• 3- Psikolojik yaş 
İnsanlarda bu 3 değişik yaş genelde birbirine paralel gitmez. Elbette insanlar yaşlanacak 
Tüm dünyada 65 yaş ve üzeri nüfus giderek artmaktadır. ABD’de bu yaştakiler nüfusun% 14ünü oluşturdukları halde sağlık harcamalarından aldıkları pay % 35’ tir. Yaşanan krizlere rağmen Türk insanının ömrü son 35 yılda yaklaşık 19 yıl uzadı. 1960-65 yıllarında ortalama ömür 49.9 iken günümüzde 69.6 olmuştur. Kadınlarda 71.8 iken erkeklerde 67.1 dir. 
Aslında yaşlanmak doğal ama günümüzde sorun erken yaşlanmak .