Yaşlanmada Serbest Radikaller
  • Prof. Dr. Turgut Göksoy
  • 1841
Yaşlanmada Serbest Radikaller

Yaşlanmanın pek çok sebebi var, ama buna neden olan en önemli 3 faktörü büyük ölçüde kontrol edebiliyoruz. Bunlar; 
 

1-Serbest radikaller, 
2-Vücuttaki hormonların azalması 
3-Sağlıksız yaşam koşulları 
Nefes alıp verirken vücuda giren oksijen, aynı zamanda "serbest radikal"denilen, elektronlarını kaybetmiş zararlı maddelerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bir nevi egzoz gazı .Serbest radikaller, buldukları dokularla birleşerek, onların fonksiyonlarını yapamaz hale getiriyor. Bu etki 30 yaşında başlıyor, 40´lı yaşlarda artarak ilerliyor ve 50´li yaşlardan itibaren dramatik bir şekilde çoğalarak giderek farkedilen bir yaşlanmaya ve pek çok hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor. Tek hücreli organizmalar bile eğer serbest radikallere karşı savunma mekanizması geliştirmemiş olsalardı, hayatta kalamazlardı. Oksijenle yaşayan her organizma bu tehlikeyi etkisizleştirecek sistemlere sahiptir, ancak bunun etkin olabilme derecesi büyük farklılıklar gösterir. Güçlü bir anti-oksidan sisteme sahip olmak, oksijene dayalı bir yaşam için en temel gereksinimdir. 
Bedenimizde, serbest radikallerle üç aşamalı bir mücadele yapılır. 
1. Çeşitli enzimler : Bu enzimler serbest radikalleri uzaklaştırır veya bunların vücuda zararlı olan çıkıntılarını bir anlamda köreltirler. Glutatyon peroksidaz ve süperoksit dismutaz buna verilecek önemli örneklerdir. 
2. Biyomoleküller : Kendi elektronlarını vermek suretiyle serbest radikallerin elektron açlığını giderirler. Bu moleküller, serbest radikal etkisizleştiricileri olarak bilinir. Bunlar kendilerini feda ederek hücre içinde yaşamsal önem taşıyan moleküllere elektronlarını verirler. Örneğin bir biyomolekül olan E vitamini, müthiş bir açlık içinde bulunan bir serbest radikali doyurmak için bir elektronundan vazgeçer ve böylece bir süre için aslında kendisi de bir serbest radikal haline gelir. 
3. Bazı vitamin ve antioksidanlar : Bu takviye güçler de kendilerini feda ederek işlev görürler. Eğer dış etkiler sebebiyle (sigara, kirli hava soluma, stres yoluyla biriken toksik yük) bu yöntemlerin mücadelesi yetersiz kalmışsa Bio-Oksidatif tedaviler sınıfına giren bu koruyucu önlemler yetersiz kalmışsa ,ozon tedavisi bu yöntemlere ek olarak serbest radikalleri uzaklaştırmada önemli katkılar sağlayabilmektedir.