Tedavi Öncesi Yapılacaklar
  • Prof. Dr. Turgut Göksoy
  • 1960
Tedavi Öncesi Yapılacaklar

OZON TERAPİ’DEN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER Ozon tedavisinin herhangi bir şekli uygulanmadan önce ozon terapi uygulayacak doktora kullandığınız ilaçlar ve uygulamış olduğunuz özel diyetlerden yakın dönemde bıraktıysanız bile mutlaka bahsetmelisiniz. 

Kalıtımsal hastalıklar, varsa alerjileriniz , diğer tüm şikayetleriniz ve geçmişte bunların nasıl tedavi edildiği mutlaka anlatılmalıdır. Ozon tedavisinde önce ve sonra doktorunuz bu değerleri kontrol etmek isteyebilir. Zira bu testlerde önemli düzelmeler olmaktadır.

Hastalığa göre yapılabilecek testler, 
- Kan gazı değerleri 
- Laboratuvar değerleri (kolesterol-trigliserid -ürik asit, kan şekeri, karaciğer testleri, kanama pıhtılaşma değerleri ,kan sayımı,tiroid fonksiyonları) 
- Akciğer fonksiyon testleri